Razvijamo preduzetnički duh, inicijativu i kreativnost. Zaposlenima dajemo priliku i ovlašćenja da posao započnu, razviju i završe. Želimo da se osećaju kao pravi preduzetnici pod krovom snažnog sistema.

Strast koju ulažemo u posao osnova je našeg prosperiteta. Svojim ljudima obezbeđujemo radne uslove koji im omogućavaju da se posvete poslu, da kroz njegovo uspešno obavljanje doživljavaju ispunjenost i zadovoljstvo. Posvećeni ljudi su naša najveća vrednost.

Prožima se kroz celu kompaniju, određuje njenu kulturu. Jednako uvažavamo i poštujemo svoje ljude, bez obzira na poslove koje obavljaju, godine, status, iskustvo, staž… Jedino ako se osećaju poštovani, naši ljudi mogu da poštuju i naše partnere.
 

Ne bežimo od promene, već je podstičemo! Promenu shvatamo kao osnovnu karakteristiku života. Mnogo ulažemo u razvoj naših ljudi. Na taj način pažljivo ih pripremamo za promene, vodimo računa da ih dočekuju potpuno spremni ili da ih započnu sami.
 

Želimo da budemo važan deo identiteta naših ljudi. Svako sebe određuje putem pripadnosti porodici, državi, sportskom klubu… Nastojimo da kod naših ljudi pripadnost RUDNAP Group bude deo njihovog identiteta kojim se posebno ponose.

Na poštenju insistiramo. Reč je u našoj kompaniji jača od svega. Poštenje negujemo u svim vrstama odnosa, jer nam je oslonac i pruža sigurnost. Bez njega, ne bismo bili ono što jesmo.
 

Nužan, ali ne i dovoljan uslov za napore koje ulažemo. Iz profita proističe materijalna kompenzacija za naše ljude. Ali mi se ne zadržavamo samo na tome. Nastojimo da radom u RUDNAP Group naši ljudi "profitiraju" i na mnogim poljima pored materijalnog.

Informacija je moć i jedna od najvećih vrednosti danas. Smatramo da hijerarhija ne treba da određuje komunikaciju. Zato kod svojih ljudi insistiramo na neposrednoj i otvorenoj komunikaciji. Jedino takva komunikacija i brz protok informacija mogu da podrže naš poslovni uspeh.

Odgovornost koju imamo prema društvu prenosimo i na svoje ljude. Trudimo se da svojim poslovanjem doprinosimo razvoju lokalnih zajednica u kojima poslujemo, vodeći pritom računa o zaštiti životne sredine. Na ovaj način naši ljudi dobijaju i moralnu satisfakciju zbog rada u RUDNAP Group.

To je kod nas dvosmerna ulica. Mi podstičemo svoje ljude da preuzimaju odgovornost. Podstičemo ih da donose odluke. Podstičemo ih da ostvare ravnotežu između posla i privatnog života. Podstičemo ih da realizuju započete inicijative. S druge strane, oni nas podstiču da se menjamo. Podstiču nas da budemo bolji. Podstiču nas da rastemo. Uzajamnost je ovde ključna.