RAST ZA BUDUĆNOST

Cilj osnivanja kompanije RUDNAP Agrar bio je razvoj i unapređenje srpske poljoprivrede kroz uzgajanje najkvalitetnijih sorti voća na plodnim oranicama u Srbiji, uz korišćenje savremene opreme i mehanizacije i uz primenu naprednih agro-tehničkih mera dobijenih uz razmenu znanja i saradnju sa vodećim naučnim institutima i svetskim kompanijama iz sektora agrara. Kao polazne osnove za ovu ideju poslužile su činjenice da je Srbija bogata plodnom zemljom i da ima potpisane bilateralne sporazume sa Rusijom i zemljama EU koji joj omogućavaju bescarinski izvoz za većinu poljoprivrednih proizvoda.

U proleće 2010. godine kompanija RUDNAP Agrar je u opštini Irig, na južnim obroncima Fruške Gore, otpočela podizanje jednog od najvećih voćnjaka u regionu. Prema planu, plantaže će se do 2013. prostirati na preko 500 hektara plodne fruškogorske zemlje, a RUDNAP Agrar planira da uloži 50 miliona evra kako bi one prerasle u najsavremeniji voćnjak u regionu.

Projekat sadnje se odvija u više faza, a samo u prvoj godini biće zasađeno 490.000 sadnica jabuka na površini od 130 hektara. U cilju postizanja što kvalitetnijeg i većeg prinosa, kompanija RUDNAP Agrar je u saradnji sa renomiranim italijanskim proizvođačem "Griba" nabavila sadnice i obezbedila potrebnu stručnu podršku. Greni smit, zlatni i crveni delišes, fudži i gala su sorte koje će se uzgajati u ovom voćnjaku, a u skladu sa Global GAP standardom i primenom najsavremenije tehnologije.Planovi za budući razvoj u ovom sektoru predviđaju diversifikaciju aktivnosti i na delatnosti prerade i distribucije proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.
 

Protivgradna mreža i sistem anti-frost zaštite na plantaži sačuvaće kvalitet roda u slučajevima eventualnih elementarnih nepogoda. Magacin, skladište, hangar za poljoprivrednu mehanizaciju i najsavremenija hladnjača kapaciteta 8000 tona su prateći sadržaji ove savremene plantaže voća.

Obezbeđena je i sva neophodna infrastrukturna oprema, izgrađeno i opremljeno šest bunara za potrebe najsavremenijeg sistema navodnjavanja "kap po kap", sa senzorima i meteo stanicom koji sadnicama u svakom trenutku obezbeđuje optimalnu količinu vode.

Jabuke iz ovog voćnjaka naći će se na domaćem tržištu, ali će se plasirati i u EU kao i u Rusiju, koja je sa potražnjom od 1,4 miliona tona godišnje najveći uvoznik jabuka na svetu.