Poslovne aktivnosti

Aktivnosti i oblasti stručnosti ovog sektora obuhvataju:

• procene potencijalnih lokacija
• kupovinu atraktivnih lokacija u zemljama gde RUDNAP Group ima svoja predstavništva
• investicije u "greenfield" projekte
• praćenje i superviziju tokom faza razvoja, planiranja i izgradnje novih objekata, kao i tokom rekonstrukcije postojećih
• upravljanje investicijama u svim fazama
• saradnju sa spoljnim partnerima (banke, urbanisti, arhitekte, marketinške agencije) na svakom projektu
• predstavljanje sektora na međunarodnim i domaćim sajmovima/izložbama i drugim događajima

Postoje brojni razlozi za izbor RUDNAP Nekretnina za kapitalne projekte u ovoj oblasti:

• naše atraktivne lokacije
• naše široko razumevanje problema na koje nailazite, na osnovu 65 godina iskustva u radu sa partnerima na brojnim tržištima
• naša fleksibilna rešenja