Energija bez granica

RUDNAP Group jedna je od najvećih regionalnih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja pruža sveobuhvatne usluge u oblasti trgovine električnom energijom i investicija u energetskom sektoru, sa posebnom pažnjom usmerenom ka izvorima obnovljive energije.Uspeh Grupe se u velikoj meri zasniva na predviđanju, upravljanju i finansiranju tokova električne energije između zemalja, kao i na stručnosti i poznavanju lokalnih tržišta. Sve to, u kombinaciji sa inteligentnim preuzimanjem rizika, omogućava da RUDNAP Group zauzima jednu od vodećih pozicija u ovoj oblasti.

Evropsko tržište električne energije je jedno od prvih tržišta na svetu na kojem je izvršena liberalizacija i ono danas u mnogim aspektima predstavlja model za organizaciju tržišta drugih proizvoda.

Sve veće spajanje tržišta i okretanje većoj međusobnoj povezanosti, omogućila su kompanijama kao što je RUDNAP da prošire svoje aktivnosti na nova tržišta i razviju se u kompanije koje posluju na teritoriji čitave Evrope.