RUDNAP Global Trade

RUDNAP Global Trade je novoosnovana firma u okviru RUDNAP Group uz pomoć koje se obavlja trgovina različitim vrstama roba.

Među prvim aktivnostima firme izdvaja se uvoz i prodaja kamiona i autobusa beloruske fabrike MAZ iz Minska. Naime, RUDNAP Global Trade je 2010. godine postao zastupnik ove poznate beloruske kompanije za teritoriju cele bivše Jugoslavije.
 

Pored ove delatnosti Rudnap Global Trade zastupa na teritoriji bivše Jugoslavije kinesku kompaniju “Chint Power T&D” iz grupacije Chint Electric Co. Ltd, koja se bavi proizvodnjom asortimana niskonaponskih, srednjenaponskih i visokonaponskih elemenata elektroenergetskih sistema, u delu prenosa i distribucije električne energije koji čine energetski transformatori, merni transformator, kompletna rasklopna oprema za razvodna postrojenja do visokonaponskih kablova.