RUDNAP Group Minel Kotlogradnja

RUDNAP Group Minel Kotlogradnja AD proizvodi kotlove i mlinove za velike grejne i energetske sisteme. Nakon privatizacije 2006. godine, preduzeće svoje višedecenijsko poslovanje na regionalnom tržištu nastavlja u sastavu RUDNAP Group. Tokom proteklih par godina, okviru restrukturiranja, uložena su značajna finansijska sredstva u unapređenje tehnologije i optimizaciju poslovnih procesa, čime su stvoreni uslovi za budući rast i razvoj kompanije. RUDNAP Group Minel Kotlogradnja trenutno zapošljava 260 radnika, veliki je izvoznik u regionu i pionir među domaćim proizvođačima u domenu proizvodnje kotlova za sagorevanje biomase.