Za dobrobit društva

Ulaganje dela vrednosti koju ostvarimo u projekte od šireg društvenog značaja smatramo jednom od osnovnih obaveza svake odgovorne kompanije.

To je bio najvažniji razlog zbog koga smo 2010. godine osnovali RUDNAP fondaciju. Pod okriljem fondacije, RUDNAP Group sprovodi programe društvene odgovornosti, koji su podeljeni u tri oblasti:

• Ulaganje u nauku, kao osnovu napretka svake zajednice
• Posvećivanje posebne pažnje obrazovanju, jer od mladih talenata zavisi i budućnost svih nas
• Podrška ugroženim grupama i pojedincima - projekti opremanja bolnica, škola, istraživačkih aktivnosti