POSVEĆENOST VELIKIM IDEJAMA

Vetroelektrana Semenic, Rumunija

RUDNAP je 2008. godine otpočeo sa razvojem projekta vetroelektrane na lokaciji Semenic u Rumuniji, na zapadnim obroncima Karpata. Procenjena instalisana snaga vetroelektrane Semenic iznosi oko 70 MW. U tu svrhu, u Bukureštu je osnovana kompanija Global Logistics Services Srl. koja će upravljati ovim projektom. U procesu razvoja projekta izvršena su merenja potencijala vetra na osnovu kojih je urađena Studija energetskog potencijala od strane DEWI, čiji rezultati pokazuju odličan potencijal energije vetra na ovoj lokaciji. U toku je ishodovanje svih neophodnih odobrenja, dozvola, saglasnosti i izrada projekata. Očekuje se da vetroelektrana Semenic otpočne sa radom do kraja 2014. godine.

 

Male hidroelektrane

U okviru razvoja projekata iskorišćenja obnovljivih izvora energije RUDNAP je otpočeo razvoj nekoliko projekata malih hidroelektrana, ukupne instalisane snage oko 15 MW na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske (BiH).