Korporativni duh

 

Misija: Naš ugled i dalji razvoj gradimo na posvećenosti i spremnosti da na najbolji način ispunjavamo očekivanja naših partnera, akcionara i zaposlenih, stalno unapređujući kvalitet dobara i usluga koje pružamo.

 

Vizija: U duhu dugogodišnje tradicije, prakse odgovornog preduzetništva i stalnog rasta, postati vodeća kompanija jugoistočne Evrope u obezbeđivanju dobara i usluga od izuzetne važnosti za privredu i društvo u celini.Aleksandar Skulić
Generalni direktor
RUDNAP Group