Stvaramo nova tržišta

RUDNAP Group posvećen je osvajanju novih tržišta, proširenju spektra proizvoda i usluga u svim oblastima poslovanja. Naš strateški cilj, da maksimalno iskoristimo potencijal u oblasti trgovine električnom energijom kroz razvoj, izgradnju i upravljanje sopstvenim proizvodnim kapacitetima, ostvaruje se zahvaljujući investicijama u projekte obnovljivih izvora energije. U oblasti energetike, sa izvešnošću očekujemo rast na regionalnim tržištima električne i energije iz obnovljivih izvora, kao i u trgovini CO2 sertifikatima.

Naša težnja da stalno rastemo, od 2009. godine vidljiva je i kroz širenje poslovanja na oblast agrara. Pored formiranja jedne od najsavremenijih plantaža jabuka u regionu, sa idejom da svojim klijentima ponudi vrhunski kvalitet i objedinjenu uslugu, kompanija RUDNAP Agrar planira da proširi svoje poslovanje i na preradu i distribuciju hrane, zaokružujući na taj način proizvodno-distributivni lanac u ovoj oblasti.

Promovisanje kulture inovativnosti u proizvodnji i uslugama, u tehnologijama koje se koriste, kao i poslovnim modelima, za nas predstavlja način da trasiramo put za održivi razvoj i uspešno poslovanje.