Maksimizacija vrednosti

Prolazeći kroz stalne procese jačanja organizacione strukture, neophodnog restrukturiranja i optimizacije poslovnih procesa, RUDNAP Group se neprestano razvija ulažući trud u stalno unapređenje poslovanja, ali i usluga koje pruža svojim partnerima. RUDNAP Group teži da nove kompanije što efikasnije integriše u svoj sistem, prenoseći na njih najbolja iskustva iz poslovanja, kao i poslovne modele grupe. U cilju pojednostavljivanja međunarodnog poslovanja, RUDNAP Group je doneo odluku da formira holding kompaniju sa sedištem u Švajcarskoj, RUDNAP Europe AG. Holding kompanija ima za cilj omogućavanje lakšeg i bržeg pristupa međunarodnom tržištu kapitala i izvorima finansiranja.

"Nakon izvršenih preuzimanja u proteklih nekoliko godina, RUDNAP Group je uložio velika sredstva u restrukturiranje i unapređenje učinka i poslovanja privatizovanih kompanija (u iznosu od oko 20 miliona evra) i izmirio zaostala dugovanja. Ove velike investicije dovele su do značajnog unapređenja efikasnosti i finansijskog učinka."

Sandra Berberović
Izvršni direktor
RUDNAP Group

Jedna od poslovnih aktivnosti koja je doprinela optimizaciji poslovnih procesa u RUDNAP Group bila je i kupovina Energosofta, ovlašćenog implementatora poslovno-informacionih rešenja kompanije SAP. Uz korišćenje najboljih iskustava iz svetske poslovne prakse, implementacija ovog sistema omogućiće standardizaciju i integraciju poslovnih procesa i aktivnosti na nivou grupe, koja će kao rezultat imati racionalizaciju troškova i lakše upravljanje i kontrolu nad celokupnim biznisom.