Geografija RUDNAP Group

Poslujući već duži niz godina sa velikim uspehom u zemljama regiona i inostranstvu, RUDNAP Group je imao priliku da upozna specifičnosti lokalnih tržišta i da se, u skladu sa tim, prilagodi uslovima poslovanja, stičući time značajnu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Grupa ima svoja predstavništva u Srbiji (Beograd), Hrvatskoj (Zagreb), Bosni i Hercegovini (Banja Luka), Makedoniji (Skoplje), Crnoj Gori (Podgorica), Rumuniji (Bukurešt), Bugarskoj (Sofija), Švajcarskoj (Cug), Kipru (Nikozija), Češkoj (Prag) i Albaniji (Tirana).  Ove veze dodatno jačaju našu tržišnu poziciju i pomažu nam u ostvarivanju vizije kompanije – da postanemo vodeća kompanija u jugoistočnoj Evropi u obezbeđivanju roba i usluga od izuzetne važnosti za ekonomiju i društvo u celini.
 


 
Države u kojima poslujemo:

01. Nemačka
02. Austrija
03. Italija
04. Češka
05. Slovačka
06. Mađarska
07. Slovenija
08. Bosna i Hercegovina
09. Hrvatska
10. Crna Gora
11. Srbija
12. Makedonija
13. Albanija
14. Bugarska
15. Rumunija
16. Grčka
17. Švajcarska