2+2=5

Jedan od ključnih elemenata strategije RUDNAP Group je stvaranje i podsticanje sinergije među različitim poslovnim aktivnostima koje se odvijaju u okviru kompanija koje posluju u sastavu Grupe. Integracija poslovnih aktivnosti nabavke, proizvodnje, distribucije, marketinga i tehnologije omogućava značajnu komparativnu prednost, zahvaljujući objedinjavanju ponude, većoj brzini i efikasnosti obavljanja operacija i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga. Pored dodatne vrednosti, na ovaj način se stvara i ambijent za održivi rast i razvoj kompanije, što dodatno doprinosi ostvarenju osnovnog strateškog cilja – stabilnog poslovanja koje akcionarima obezbeđuje trajnu vrednost.