Osnove strategije

U toku proteklih godina, RUDNAP Group je doživeo dinamičan rast i razvoj. Uspešno je izvršena akvizicija novih kompanija, njihovo restrukturiranje i integracija, kao i diversifikacija poslovnih aktivnosti.

Naša poslovna strategija temelji se na tri osnovna stuba:

SNAŽNA KORPORATIVNA KULTURA

Kao vezivno tkivo između održivog rasta, stvaranja sinergije i optimizacije, stoji naša snažna korporativna kulutura i stalno ulaganje u zaposlene. Razvoj RUDNAP Group upravo se i zasniva na podršci zaposlenima u osvajanju novih znanja i veština koja će doprineti stalnom rastu kompanije kao i na negovanju dobrih odnosa sa partnerima, akcionarima i okruženjem u kojem poslujemo.